Firma Agronom Cecilia Müller

Cecilia med sitt arabsto Dennah i Skokloster slottspark 2011. Foto: E. Karlsson

Välkommen till Firma Agronom Cecilia Müller

På den här sidan hittar du information om Firma Agronom Cecilia Müller.
Företaget arbetar med utbildning av hästar och ryttare inom akademisk ridkonst, samt med rådgivning till alla typer av hästägare inom områdena utfodring, hästhantering och hästhållning. 

I samarbete med Hovslagare Jens Svedbrant, Knivsta och Smidesmäster Patric Fälldin (Almunge smide) anordnar vi också tappskokurser. Vill du veta mer om dessa, kika in på www.almungesmide.se


Läs mer om företaget under de olika sidorna. Nyheter och kalender hittar Du under en egen rubrik.

Välkommen!

Cecilia är agronomie doktor och docent i fodervetenskap med inriktning på häst, och arbetar till vardags som universitetslektor på Institutionen för husdjurens utfodring och vård, Sveriges Lantbruksuniversitet, Uppsala, med forskning, undervisning och samverkansfrågor inom området hästens utfodring och skötsel. Verksamheten i Cecilias egna firma omfattar inte forskning, utan endast praktisk rådgivning och utbildning. Om Du har frågor som rör Cecilias forskning, titta gärna på institutionens hemsida http://www.slu.se/husdjur-utfodring-vard , eller maila Cecilia (se kontaktsida).

Home/about us

This webpage belongs to the private company of Cecilia Müller.
The company works with education of horses and riders within the area of academic art of riding, and with advisory service within the area of feeding and horse keeping to all types of horse owners. Together with Farrier Jens Svedbrant (JS Hovslageri, Knivsta) and  Master Blacksmith Patric Fälldin (Almunge smide, Almunge), we also arrange courses in how to put on a lost horse shoe ("tappsko") for horse owners. I

f you have any questions, please contact Cecilia through the "kontaktsida"- page. 
     
Cecilia also has a PhD in animal science (equine feeding and nutrition) and holds an Associate Professor position in Equine Feed Science at the Swedish University of Agricultural Sciences in Uppsala (SLU), Sweden. She works with research, teaching and extension within the horse area at SLU. If you want to know more about Cecilias research and related activities, please take a look at the Department website: http://www.slu.se/husdjur-utfodring-vard  

Hej!
Prova att göra en egen webbsida precis som jag.
Det är enkelt och du kan prova helt gratis.
ANNONS