Om oss

Cecilia och Dennah. Foto: Zandra Ahl Photography.

Vår verksamhet omfattar:                                 

  • Utbildning av ryttare och hästar i Akademisk Ridkonst inklusive arbete från marken och longering, teori och praktik
  • Frihetsdressyr och trick samt toleransträning för hästar      
  • Grunder i beridet bågskytte och tornerspelsgrenar i samarbete med Nordic Knights
  • Rådgivning kring hästens utfodring och foderstatsberäkningar 
  • Anpassning och nytillverkning av bett, stigbyglar och sporrar i samarbete med Almunge smide

Varmt välkommen till oss! Läs gärna mer om vad vi gör under hemsidans rubriker, och tveka inte att kontakta oss om Du undrar över något!

 

About us:

 Our activities comprise                         

  • Education of horses and riders in the Academic Art of Riding including groundwork, work in hand and longeing, theory and practice 
  • Liberty dressage, trick training and tolerance training for horses      
  • Basics in mounted archery and jousting in collaboration with Nordic Knights 
  • Feeding advice and feed ration calculations 
  • Adaptation and manufacturing of bits, stirrups and spurs in collaboration with Almunge smide

Find out more about what we do by clicking the headings of this webpage. Don´t hesitate to contact us with your enquiries, welcome !

 

 

 

Cecilia och Skyward. Foto: J Backman.