Foderstater, utfodring, hästhållning

Vi tillhandahåller rådgivning för hästägare/hästhållare avseende hästhållning och utfodring och utför foderstatsberäkningar. En sund själ i en sund kropp, är ju ett känt citat, och det gäller i högsta grad även hästar. Om hästen inte hålls eller utfodras på ett sätt som respekterar dess biologi kommer det att skapa onödiga problem i hantering och träning, oavsett inriktning eller träningsdisciplin. Felaktig utfodring kan också bidra till att orsaka hälsoproblem som kolik, fång, fetma, magsår och stereotypa beteenden hos hästen. Det viktigaste fodret är vallfodret.

Att räkna foderstat är ett sätt att få bättre koll på hästens utfodring och dagliga fodergiva, säkerställa att dess energi- och näringsbehov täcks och att den inte överutfodras. För att vi skall kunna beräkna en foderstat behöver du ha en analys av grovfodrets näringsvärde. Om ingen sådan finns behöver du först ta ut prov på ditt grovfoder, och skicka det för analys. Utan en näringsmässig analys på grovfodret är det inte någon mening att beräkna en foderstat, eftersom grovfodrets näringsinnehåll varierar kraftigt. Hur man gör för att ta ut prov och skicka till analys kan du läsa här: https://hastsverige.se/hastens-miljo/foderstatsprogram/provtagning/

Kostnaden för foderstatsberäkning är 675 kr/häst inkl moms. Vid flera hästar som utfodras med samma grovfoder lämnas mängdrabatt (kontakta oss för fri offert). Inom 3 månader från foderstatsberäkningen ingår två fria uppdateringar. Kontakta oss gärna för mer information. 

Feeding advice and feed ration calculations

We perform feed ration calculations and provide feeding advice for Your horse. You need to have a nutritive analysis report of the roughage You are using for Your horse. If You don´t have such a report, You need to send a sample of the roughage to a feed laboratory for analysis of the nutritive value. We can assist You with this. Please contact us for further information. 

Dela den här sidan