Foderstater och utfodring

Vi kan hjälpa dig att beräkna foderstat till din häst och med rådgivning kring utfodring. För att vi skall kunna beräkna en foderstat behöver du ha en analys av grovfodrets näringsvärde. Om ingen sådan finns behöver du först ta ut prov på ditt grovfoder, och skicka det för analys. Utan en näringsmässig analys på grovfodret är det inte någon mening att beräkna en foderstat, eftersom grovfodrets näringsinnehåll varierar kraftigt. Hur man gör för att ta ut prov och skicka till analys kan du läsa här: https://hastsverige.se/hastens-miljo/foderstatsprogram/provtagning/

Kostnaden för foderstatsberäkning är 550 kr/häst inkl moms. Vid flera hästar som utfodras med samma grovfoder lämnas mängdrabatt (kontakta oss för fri offert). Inom 3 månader från foderstatsberäkningen ingår två fria uppdateringar. Kontakta oss gärna för mer information. 

 

In English:

Feeding and feed rations

We can help You with feed ration calculations and feeding advice for Your horse. You need to have a nutritive analysis report for the roughage You are using for Your horse. If You don´t have such a report, You need to send a roughage sample for analysis of the nutritive value. We can assist You with this. Please contact us for further information.