Dela den här sidan

En sund själ i en sund kropp, är ju ett känt citat, och det gäller i högsta grad även hästar. Om hästen inte hålls eller utfodras på ett sätt som respekterar dess biologi kommer det att skapa onödiga problem i hantering och träning, oavsett inriktning eller träningsdisciplin. Felaktig utfodring kan också bidra till att orsaka hälsoproblem som kolik, fång, fetma, magsår och stereotypa beteenden hos hästen. Det viktigaste fodret är vallfodret. Du kan läsa mer om vallfodrets viktiga roll i hästrutfodringen här:

https://hastsverige.se/hastens-miljo/foder/ och här finns en Foderskola:

https://hastsverige.se/hastens-miljo/foderskola-i-10-delar/

Att räkna foderstat är ett sätt att få bättre koll på hästens utfodring och dagliga fodergiva, säkerställa att dess energi- och näringsbehov täcks och att den inte överutfodras.  Här finns ett fritt tillgängligt foderstatsprogram:

https://hastsverige.se/hastens-miljo/foderstatsprogram/


Hullbedömning /Body condition scoring

Att hullbedöma hästen är ett viktigt verktyg för att avgöra om den utfodrade mängden energi är lagom, för stor eller för liten. Hur man går tillväga kan du läsa mer om här.

Body condition scoring of the horse is an important tool to decide if the fed amount of energy is just right, too large or too small. You can read more about how to perform a body condtion scoring here.


Foderstater, utfodring, hästhållning