Baida och Cecilia. Baida är mamma till Binta. Riksutställning för arabhästar på Strömsholm juli 2021. Foto: V. Winberg-Bexelius.