Baida e. Balon u. Bajeczka, uppf. Janow Podlaski, Polen, ägare Slängsboda arabstuteri. Foto från arabriks 2021 på Strömsholm. Baida är 27 år på bilden! Foto: A. Mattsson