Flipper med sin husse Patric på Ultuna, Uppsala. Uppvisning i samband med kvällsaktivitet på European Workshop on Equine Nutrition 2018.