Dennah och Cecilia på kurs, Gesta gård, 2021. Foto: P. Kappel