Binta sin första vårvinter hos oss (2020). Foto: C. Müller